Folder Ing.Cyril Hrnčár,PhD.

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Ing.Cyril Hrnčár,PhD..

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 9 of 9).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Rozhodnutie VR FAPZ
09/21/202009/21/2020
Zápis z verejnej habilitačnej prednášky
09/21/2020
09/21/2020
Návrh habilitačnej komisie na udelenie titulu
09/21/2020
09/21/2020
Oponentský posudok - Massányi Peter, prof. MVDr.,DrSc
01/27/202001/27/2020
Oponentský posudok - Rafay Ján, doc. RNDr., CSc.
01/27/2020
01/27/2020
Oponentský posudok - Zeman Michal, prof.RNDr.,DrSc
01/21/2020
01/21/2020
Zloženie habilitačnej komisie
Ľ. Pajtášová
11/27/2019
11/27/2019
Životopis
Ľ. Pajtášová11/27/2019
11/27/2019
Žiadosť o zahájenie habilitačného konania
11/27/2019
11/27/2019


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.