Folder Ing.Pavol Eliáš,PhD.

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Ing.Pavol Eliáš,PhD..

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 12).

1-10 11-12

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent dátumE. Hallová03/02/201703/02/2017
Prezenčná listina VR FAPZE. Hallová02/27/201702/27/2017
Žiadosť o habilitáciuE. Hallová02/24/201702/24/2017
Zloženie VR FAPZE. Hallová02/24/201702/24/2017
Schválenie habilitačnej komisieE. Hallová02/24/201702/24/2017
Zápis z verejnej habilitačnej prednáškyE. Hallová02/24/201702/24/2017
Hodnotiaca správa z habilitačného konaniaE. Hallová02/24/201702/24/2017
Oponentský posudokE. Hallová02/24/201702/24/2017
Oponentský posudokE. Hallová02/24/201702/24/2017
Oponentský posudokE. Hallová02/24/201702/24/2017


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.