Folder Ing.Janka Nôžková,PhD.

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Ing.Janka Nôžková,PhD..

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 11).

1-10

Name
CommentsEntered by
Document date
Modifications
DisplayAttachment
Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent dátum
03/02/2017
03/02/2017
Žiadosť o habilitáciu
E. Hallová02/24/201702/24/2017
Zloženie VR FAPZ
02/24/201702/24/2017
Výpis z uznesenia VR FAPZE. Hallová
02/24/2017
02/24/2017
Zápis z verejnej habilitačnej prednášky
02/24/2017
02/24/2017
Návrh habilitačnej komisie
02/24/2017
02/24/2017
Oponentský posudok
02/24/2017
02/24/2017
Oponentský posudok
02/24/2017
02/24/2017
Oponentský posudok
E. Hallová02/24/201702/24/2017
Schválenie habilitačnej komisie02/24/2017
02/24/2017


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.