Priečinok Ing.Janka Nôžková,PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing.Janka Nôžková,PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10
11

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent dátum
E. Hallová
02.03.2017
02.03.2017
Žiadosť o habilitáciu
24.02.2017
24.02.2017
Zloženie VR FAPZ
24.02.2017
24.02.2017
Výpis z uznesenia VR FAPZ
E. Hallová24.02.2017
24.02.2017
Zápis z verejnej habilitačnej prednášky
24.02.2017
24.02.2017
Návrh habilitačnej komisie
E. Hallová
24.02.2017
24.02.2017
Oponentský posudokE. Hallová
24.02.2017
24.02.2017
Oponentský posudok
E. Hallová24.02.201724.02.2017
Oponentský posudok
E. Hallová
24.02.2017
24.02.2017
Schválenie habilitačnej komisie
24.02.2017
24.02.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.