Priečinok 2018

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku 2018.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 0 z 0).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 7 z 7).

Názov
Vstup do priečinka
doc.Ing.Erika Tobiášová,PhD.
doc.RNDr.Milan Margetín,PhD.
doc.Ing.Radovan Kasarda,PhD.
doc.Ing.Katarína Ražná,PhD.
doc.Ing.Kamil Hudec,PhD.
doc.Ing.Miroslav Juráček,PhD.
doc.Ing.Milan Šimko,PhD.