Priečinok doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 3 z 3).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Oponentský posudok prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD.J. Bacskorová17.07.2020
17.07.2020
Oponentský posudok prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
08.07.202008.07.2020
Zverejnenie inauguračného konania
V. Vozárová05.05.2020
02.06.2020


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.