Priečinok doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Oponentský posudok prof. Ing. Alexej Chovanec, CSc.
03.08.202003.08.2020
Oponentský posudok dr. Ján Turan,red. prof.
24.07.2020
24.07.2020
Oponentský posudok prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD.
J. Bacskorová
08.07.2020
08.07.2020
Zverejnenie inauguračného konania
V. Vozárová
05.05.2020
02.06.2020


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.