Folder Služby stavebného dozoru pre dielo Obnova zrkadliska SPU v Nitre

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Služby stavebného dozoru pre dielo Obnova zrkadliska SPU v Nitre .

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 3 of 3).

NameComments
Entered by
Document date
Modifications
DisplayAttachment
Príloha č. 2 a 3 na vyplnenie
10/09/2020
10/09/2020
Príloha č, 1_návrh zmluvy
J. Spaček10/09/2020
10/09/2020
Výzva na predkladanie ponúk
J. Spaček
10/09/2020
10/09/2020


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.