Folder Odpredaj/Prevod majetku

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Odpredaj/Prevod majetku.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 10).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Odpredaj nepotrebného majetku-autá 2Ľ. Határ11/08/201711/08/2017
Kúpna zmluva - príloha 1- odpredaj pozemkuJ. Sochorová09/30/201609/30/2016
ovs- predaj pozemkuJ. Sochorová09/30/201609/30/2016
Energetický štítok ŠD PoľnohospodárJ. Sochorová07/29/201607/29/2016
Dodatok č.1 k pokynom OVS k.ú.Chrenová-ŠD PoľnohospodárJ. Sochorová07/29/201607/29/2016
Pokyny k obchodno verejnej súťaži na odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku v kat.úz.Chrenová-ŠD Poľnohospodár nehnuteľného J. Sochorová07/15/201607/15/2016
Odpredaj nepotrebného majetku-autáJ. Sochorová01/12/201601/12/2016
Pokyny VOS PribinaJ. Sochorová09/16/201409/16/2014
Predmet prevodu: traktory ZetorZ. Palková06/09/201406/09/2014
Predmet prevodu: internát na Hospodárskej uliciZ. Palková08/27/201208/27/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

NameEnter folder
Podmienky OVS študentský domov Poľnohospodár