Folder Odpredaj/Prevod majetku

   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Odpredaj/Prevod majetku.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 11).

1-10

NameComments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Ponuka na predaj majetku 2020 ÚUS SPU v Nitre
05/18/2020
05/18/2020
Odpredaj nepotrebného majetku-autá 2
11/08/2017
11/08/2017
Kúpna zmluva - príloha 1- odpredaj pozemku
09/30/2016
09/30/2016
ovs- predaj pozemku
09/30/2016
09/30/2016
Energetický štítok ŠD Poľnohospodár
07/29/201607/29/2016
Dodatok č.1 k pokynom OVS k.ú.Chrenová-ŠD Poľnohospodár
J. Sochorová07/29/2016
07/29/2016
Pokyny k obchodno verejnej súťaži na odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku v kat.úz.Chrenová-ŠD Poľnohospodár nehnuteľného
J. Sochorová07/15/2016
07/15/2016
Odpredaj nepotrebného majetku-autáJ. Sochorová
01/12/2016
01/12/2016
Pokyny VOS Pribina
09/16/2014
09/16/2014
Predmet prevodu: traktory Zetor
06/09/2014
06/09/2014


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

NameEnter folder
Podmienky OVS študentský domov Poľnohospodár