Folder Aktivity AS SPU v Nitre

   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Aktivity AS SPU v Nitre.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 7 of 7).

NameComments
Entered by
Document dateModificationsDisplay
Attachment
VZOR - Návrh kandidáta do ŠRVŠ SR11/18/2016
11/18/2016
Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ SR dňa 23.11.2016
11/18/2016
11/18/2016
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FBP, FEŠRR a FZKIE. Hudáková
06/21/2016
06/21/2016
Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FEM
E. Hudáková11/12/2015
11/13/2015
Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ SR za SPU v Nitre
E. Hudáková11/12/2015
11/12/2015
Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FZKI
E. Hudáková
08/27/2015
08/27/2015
Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre za AO študentov
10/16/2012
10/16/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 3 of 3).

Name
Enter folder
Doplňujúce voľby do ŠRVŠ na funkčné obdobie 2018-2021
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FAPZ, TF a FZKI
Voľby do ŠRVŠ na nové funkčné obdobie 2018-2021