Priečinok Aktivity AS SPU v Nitre

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Aktivity AS SPU v Nitre.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
VZOR - Návrh kandidáta do ŠRVŠ SR
E. Hudáková18.11.2016
18.11.2016
Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ SR dňa 23.11.2016
18.11.2016
18.11.2016
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FBP, FEŠRR a FZKI
E. Hudáková
21.06.2016
21.06.2016
Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FEME. Hudáková12.11.201513.11.2015
Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ SR za SPU v Nitre
12.11.2015
12.11.2015
Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FZKI
27.08.2015
27.08.2015
Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre za AO študentov
M. Cigáňová16.10.201216.10.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 3 z 3).

Názov
Vstup do priečinka
Doplňujúce voľby do ŠRVŠ na funkčné obdobie 2018-2021
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FAPZ, TF a FZKI
Voľby do ŠRVŠ na nové funkčné obdobie 2018-2021