Folder Veda a výskum

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Veda a výskum.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 2 of 2).

Name
Comments
Entered by
Document date
ModificationsDisplayAttachment
Katalóg prístrojov
05/11/201505/11/2015
Plán vedeckých podujatí na rok 2015
J. Ondrejičková
01/12/2015
01/12/2015


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 11).

Name
Enter folder
Vyhlášky MŠVVaŠ
Atestačná komisia
Vedecký kvalifikačný stupeň
Plán vedeckých podujatí
Vedec roka na SPU
Zverejňovanie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora
Habilitačné a inauguračné konanie
Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Kritériá
Projekty