Priečinok Veda a výskum

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Veda a výskum.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 2 z 2).

Názov
KomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Katalóg prístrojov
11.05.2015
11.05.2015
Plán vedeckých podujatí na rok 2015
12.01.2015
12.01.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 10 z 11).

Názov
Vstup do priečinka
Vyhlášky MŠVVaŠ
Atestačná komisia
Vedecký kvalifikačný stupeň
Plán vedeckých podujatí
Vedec roka na SPU
Zverejňovanie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora
Habilitačné a inauguračné konanie
Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Kritériá
Projekty