Folder Vedecký kvalifikačný stupeň

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vedecký kvalifikačný stupeň.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 4 of 4).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
DisplayAttachment
Prehľad výstupov
06/16/2016
06/16/2016
Štatút atestačnej komisieJ. Ondrejičková06/16/2016
06/16/2016
N á v r h na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I*
05/20/2012
05/20/2012
Prehľad vybraných kvantitatívnych údajov uchádzača o preradenie do vedeckého kvalifikačného stupňa II a I
05/20/2012
05/20/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.