Priečinok Vedecký kvalifikačný stupeň

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vedecký kvalifikačný stupeň.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Prehľad výstupov
J. Ondrejičková
16.06.2016
16.06.2016
Štatút atestačnej komisie
16.06.2016
16.06.2016
N á v r h na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I*
Z. Palková
20.05.2012
20.05.2012
Prehľad vybraných kvantitatívnych údajov uchádzača o preradenie do vedeckého kvalifikačného stupňa II a IZ. Palková20.05.2012
20.05.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.