Priečinok Pracoviská

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Pracoviská.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 0 z 0).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 9 z 9).

NázovVstup do priečinka
Katedra krajinného inžinierstva, KKI
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, KZKA
Centrum medzinárodných programov a celoživotného vzdelávania FZKI (CPaCŽV)
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, KKPPU
Katedra zeleninárstva, KZ
Centrum informačných a komunikačných technológií FZKI (CIKT)
Katedra biometeorológie a hydrológie, KBH
Katedra biotechniky zelene, KBZ
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, KOVV