Folder Vnútorné predpisy SPU schválené AS SPU v Nitre

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnútorné predpisy SPU schválené AS SPU v Nitre.

The following table shows documents (0 - 0 of 0).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
No suitable data found.

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 14).

Name
Enter folder
Zasady volieb do AS SPU v Nitre
Štipendijný poriadok SPU v Nitre
Disciplinárny poriadok SPU v Nitre
Študijný poriadok
Rokovací poriadok Akademického senátu SPU v Nitre
Rokovací poriadok Vedeckej rady SPU v Nitre
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie SPU v Nitre
Poriadok poplatkov
Dlhodobý zámer rozvoja SPU v Nitre
Štatút Správnej rady SPU v Nitre