Priečinok Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie SPU v Nitre

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie SPU v Nitre.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 3 z 3).

Názov
KomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Disciplinárnej komisie SPU v Nitre
E. Hudáková09.03.201709.03.2017
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie SPU v Nitre - úplné znenie účinné od 22. 2. 2017
E. Hudáková28.02.2017
28.02.2017
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie SPU v Nitre s účinnosťou od 1. 9. 2013
08.07.201328.10.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.