Folder Documents

Document tree
   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Documents.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 9 of 9).

NameComments
Entered by
Document date
Modifications
DisplayAttachment
Prihláška za člena
Prihláška za člena OZPŠaV na Slov...M. Kurák12/15/2011
12/15/2011
Prihláška na rekreáciu
12/15/2011
12/15/2011
Odchod do dôchodkutlačivo pre návrh daru12/15/201112/15/2011
Životné jubileá
tlačivo na návrh daru
M. Kurák12/15/2011
12/15/2011
Pracovné jubileá
tlačivo pre návrh daru
12/15/201112/15/2011
Dodatok č. 1 Zásady na využívanie finančných zdrojov Sociálneho fondu na SPU v Nitre - strna 2M. Kurák12/15/2011
12/15/2011
Dodatok č. 1 Zásady na využívanie finančných zdrojov Sociálneho fondu na SPU v Nitre - 1 strana
M. Kurák12/15/201112/15/2011
Dodatok č.2 ku KZ 2010 - 2012Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluv...M. Kurák
12/15/2011
12/15/2011
Kolektívna zmluva 2010-2012Do platnosti vstupuje Kolektívna ...M. Kurák12/15/2011
12/15/2011


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 3 of 3).

NameEnter folder
Kolektívna zmluva 2013 - 2015
Kolektívna zmluva 2019 - 2021
Kolektívna zmluva 2016 - 2018