Priečinok Dokumenty

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Dokumenty.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 9 z 9).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Prihláška za člena
Prihláška za člena OZPŠaV na Slov...
M. Kurák15.12.2011
15.12.2011
Prihláška na rekreáciu
15.12.201115.12.2011
Odchod do dôchodku
tlačivo pre návrh daru
M. Kurák15.12.2011
15.12.2011
Životné jubileátlačivo na návrh daru
15.12.2011
15.12.2011
Pracovné jubileá
tlačivo pre návrh daru
15.12.2011
15.12.2011
Dodatok č. 1 Zásady na využívanie finančných zdrojov Sociálneho fondu na SPU v Nitre - strna 2
15.12.201115.12.2011
Dodatok č. 1 Zásady na využívanie finančných zdrojov Sociálneho fondu na SPU v Nitre - 1 strana
M. Kurák
15.12.2011
15.12.2011
Dodatok č.2 ku KZ 2010 - 2012
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluv...
15.12.2011
15.12.2011
Kolektívna zmluva 2010-2012
Do platnosti vstupuje Kolektívna ...
15.12.201115.12.2011


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 3 z 3).

NázovVstup do priečinka
Kolektívna zmluva 2013 - 2015
Kolektívna zmluva 2019 - 2021
Kolektívna zmluva 2016 - 2018