Priečinok Vzdelávanie

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vzdelávanie.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 2 z 2).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok a promócií v akademickom roku 2013/2014
Organizačné zabezpečenie štátnych...
M. Mucha
29.05.2014
29.05.2014
Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (Bakalárske štúdium) na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2014/2015
Podmienky prijímacieho konania na...
M. Mucha
03.10.2013
03.10.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.