Priečinok Pre verejnosť

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Pre verejnosť.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10 11

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej konferencie 2015
Zborník príspevkov zo študentskej...
16.11.2015
16.11.2015
Témy doktorandských dizertačných prác so začiatkom riešenia v AR 2015/2016
Témy doktorandských dizertačných ...
07.05.201507.05.2015
Harmonogram výučby v akademickom roku 2014/2015
Harmonogram výučby (I. až III. st...
M. Mucha02.10.201402.10.2014
Všeobecné kritériá na osadzovanie funkcií profesorov a docentov
Všeobecné kritériá na osadzovanie...M. Mucha
22.05.2014
22.05.2014
EDU FZKI - Hlavičkový papier projektuEDU FZKI. Hlavičkový papier proje...M. Mucha
21.01.2014
21.01.2014
EDU FZKI - Logo projektu
EDU FZKI. Logo projektu. Podpora ...M. Mucha
21.01.2014
21.01.2014
EDU FZKI - Logá EU, ASFEU a OPVEDU FZKI. Logá EU, ASFEU a OPV. P...M. Mucha
21.01.2014
21.01.2014
EDU FZKI - Šablóna pre prezentáciu výstupovEDU FZKI. Šablóna pre prezentáciu...
21.01.2014
21.01.2014
DOD FZKI 2014 plagát
Deň otvorených dverí 2014, plagát.
M. Mucha
09.01.2014
09.01.2014
DOD FZKI 2014 web
Deň otvorených dverí 2014, na web.
M. Mucha
09.01.2014
09.01.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.