Folder Informácie o študentských mobilitách (Erasmus)

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Informácie o študentských mobilitách (Erasmus).

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 10).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Zoznam partnerských univerzít FEŠRR v rámci programu Erasmus+
I. Takáč12/04/201210/03/2014
Pre záujemcov o študijné pobyty v rámci programu Erasmus a CEEPUS
02/01/2013
02/01/2013
Pre záujemcov o študijné pobyty v rámci programu Erasmus a CEEPUS
12/04/2012
12/04/2012
Zoznam študentov vyslaných do zahraničia v ak.r. 2009/2010
L. Gabríny12/04/2012
12/04/2012
Zoznam študentov prijatých zo zahraničia v ak.r. 2010/2011
12/04/2012
12/04/2012
Zoznam študentov vyslaných do zahraničia v ak. r. 2010/2011
L. Gabríny
12/04/2012
12/04/2012
Zoznam študentov prijatých zo zahraničia v ak. r. 2011/2012 v rámci programu Erasmus Mundus II. Casia
12/04/2012
12/04/2012
Zoznam študentov vyslaných do zahraničia v ak. r. 2011/2012
12/04/2012
12/04/2012
Študijný plán študenta pred odchodom na mobiltu
L. Gabríny
12/04/2012
12/04/2012
Pokyny pre študentov pre realizáciu mobilít v rámci programu ERASMUS
L. Gabríny
12/04/2012
12/04/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.