Priečinok Informácie o učiteľských mobilitách (Erasmus)

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Informácie o učiteľských mobilitách (Erasmus).

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 1 z 1).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zoznam partnerských univerzít 2012/2013
L. Gabríny
04.12.2012
04.12.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.