Folder Internal Rules

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Internal Rules .

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 25).

1-10 11-20 21-25

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
Usmernenie č. 1/2015F. Adamovský12/10/201512/10/2015
Vnútorný poriadok Informačného a koordinačného centra výskumu v pôsobnosti Dekanátu TF SPU v Nitre F. Adamovský12/10/201512/10/2015
Organizačný poriadok TF SPU F. Adamovský09/22/201509/22/2015
Štatút Technickej fakulty SPU v NitreF. Adamovský12/12/201205/20/2015
Záverečná správa o zahraničných vzťahoch Technickej fakulty SPU v NitreF. Adamovský06/30/201402/15/2015
Dodatok_c_1_k_Zasadam_volieb_do_AS_TFF. Adamovský09/22/201402/15/2015
Fakultná rada kvalityF. Adamovský11/18/201302/15/2015
Správa o činnosti TF 2013F. Adamovský06/30/201402/15/2015
Správa o hodnotení účelovej činnosti TF SPU v Nitre na VPP SPU, s.r.o. Kolíňany v roku 2013 a plán účelovej činnosti na rok 2014F. Adamovský06/30/201402/15/2015
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v NitreF. Adamovský06/30/201402/15/2015


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.