Folder Internal Rules

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Internal Rules .

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 25).

1-10 11-20 21-25

Name
CommentsEntered byDocument dateModifications
Display
Attachment
Usmernenie č. 1/2015
12/10/2015
12/10/2015
Vnútorný poriadok Informačného a koordinačného centra výskumu v pôsobnosti Dekanátu TF SPU v Nitre
F. Adamovský
12/10/2015
12/10/2015
Organizačný poriadok TF SPU
F. Adamovský09/22/201509/22/2015
Štatút Technickej fakulty SPU v Nitre
12/12/2012
05/20/2015
Záverečná správa o zahraničných vzťahoch Technickej fakulty SPU v NitreF. Adamovský06/30/2014
02/15/2015
Dodatok_c_1_k_Zasadam_volieb_do_AS_TF
09/22/201402/15/2015
Fakultná rada kvality
11/18/2013
02/15/2015
Správa o činnosti TF 2013
F. Adamovský06/30/201402/15/2015
Správa o hodnotení účelovej činnosti TF SPU v Nitre na VPP SPU, s.r.o. Kolíňany v roku 2013 a plán účelovej činnosti na rok 2014
06/30/2014
02/15/2015
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre06/30/201402/15/2015


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.