Priečinok Vnútorné predpisy schválené AS TF SPU

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vnútorné predpisy schválené AS TF SPU.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 25).

1-10 21-25

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
Usmernenie č. 1/2015
10.12.2015
10.12.2015
Vnútorný poriadok Informačného a koordinačného centra výskumu v pôsobnosti Dekanátu TF SPU v Nitre
F. Adamovský10.12.201510.12.2015
Organizačný poriadok TF SPU
22.09.201522.09.2015
Štatút Technickej fakulty SPU v Nitre12.12.2012
20.05.2015
Záverečná správa o zahraničných vzťahoch Technickej fakulty SPU v Nitre
30.06.2014
15.02.2015
Dodatok_c_1_k_Zasadam_volieb_do_AS_TF
22.09.201415.02.2015
Fakultná rada kvality
F. Adamovský
18.11.2013
15.02.2015
Správa o činnosti TF 2013
30.06.2014
15.02.2015
Správa o hodnotení účelovej činnosti TF SPU v Nitre na VPP SPU, s.r.o. Kolíňany v roku 2013 a plán účelovej činnosti na rok 2014
F. Adamovský
30.06.2014
15.02.2015
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre
30.06.2014
15.02.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.