Priečinok Informácie pre uchádzačov

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Informácie pre uchádzačov.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
KomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
fakturačné údaje
04.02.2014
01.10.2014
Moznosti_studia_TF_SPU
18.01.2013
01.10.2014
Podmienky prijímania uchádzačov o štúdium a návrh počtu prijímaných uchádzačov na TF SPU v Nitre
F. Adamovský
18.01.2013
24.09.2014
Profily absolventov TF (Ing.)
F. Adamovský18.01.201318.01.2013
Profily absolventov TF (Bc.)F. Adamovský18.01.201318.01.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 3 z 3).

Názov
Vstup do priečinka
Inžinierske štúdium
Bakalárske štúdium
Doktorandské štúdium