Priečinok Akreditované študijné programy

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Akreditované študijné programy.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 1 z 1).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Akreditované študijné programy
F. Adamovský22.01.2013
22.01.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 3 z 3).

Názov
Vstup do priečinka
Bakalárske študijné programy
Inžinierske študijné programy
Doktorandské študijné programy