Folder Doctoral Study

Document tree
   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Doctoral Study.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 14).

1-10

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplay
Attachment
Harmonogram_PhD_2015_16
F. Adamovský
11/07/2014
08/25/2015
PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA III. STUPEŇ VZDELÁVANIAF. Adamovský
04/20/2015
04/20/2015
Témy dizertačných prác doktorandského štúdia pre akademický rok 2015 / 2016
04/20/2015
04/20/2015
Harmonogram PhD 2013-2014
F. Adamovský11/05/201311/05/2013
Pokyny k žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce F. Adamovský12/05/201212/05/2012
Jazyková skúška doktorandov
12/05/2012
12/05/2012
Metodika e-dizertácie
F. Adamovský12/05/2012
12/05/2012
Osobný dotazník 12/05/201212/05/2012
Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň
12/05/201212/05/2012
Základné informácie
F. Adamovský
12/05/2012
12/05/2012


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (1 - 3 of 3).

Name
Enter folder
Enrollment for Study
Information for Students
Tlačivá