Priečinok Doktorandské štúdium

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Doktorandské štúdium.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 14).

1-10

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Harmonogram_PhD_2015_16F. Adamovský07.11.201425.08.2015
PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA III. STUPEŇ VZDELÁVANIAF. Adamovský20.04.201520.04.2015
Témy dizertačných prác doktorandského štúdia pre akademický rok 2015 / 2016
20.04.2015
20.04.2015
Harmonogram PhD 2013-2014
F. Adamovský
05.11.2013
05.11.2013
Pokyny k žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce F. Adamovský05.12.201205.12.2012
Jazyková skúška doktorandov
05.12.2012
05.12.2012
Metodika e-dizertácie
05.12.2012
05.12.2012
Osobný dotazník
05.12.2012
05.12.2012
Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň
F. Adamovský05.12.201205.12.2012
Základné informácie
05.12.2012
05.12.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 3 z 3).

Názov
Vstup do priečinka
Zápisy na štúdium
Informácie pre študentov
Tlačivá