Priečinok Zápisnice rok 2012

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Zápisnice rok 2012.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 8 z 8).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zápisnica 15 zo zasdnutia AS SPU v Nitre dňa 19. 12. 201208.01.2013
08.01.2013
Zápisnica 14 zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 28. 11. 2012
11.12.2012
11.12.2012
Zápisnica 13 zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 17.10.2012
30.10.2012
30.10.2012
Zápisnica 11 zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 8.6.2012
04.09.2012
07.09.2012
Zápisnica 8 zo zasadnutia AS SPU 29.2.201206.09.201207.09.2012
Zápisnica 9 zo zasadnutia AS SPU 28.3.2012
06.09.2012
06.09.2012
Zápisnica 10 zo zasadnutia AS SPU 9.5.2012
06.09.2012
06.09.2012
Zápisnica 12 zo zasadnutia AS SPU v Nitre 22.8.2012
M. Cigáňová
04.09.2012
04.09.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.