Priečinok Správy o vedecko-výskumnej činnosti TF

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Správy o vedecko-výskumnej činnosti TF.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10
11-12

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti na TF SPU v Nitre za rok 2019
25.05.2020
25.05.2020
Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti na TF SPU v Nitre za rok 2018
V. Vozárová
17.06.2019
25.05.2020
Sprava o vedecko-vyskumnej cinnosti TF 2017
F. Adamovský
14.08.2018
14.08.2018
Správa za vedeckovýskumnú činnosť na TF SPU v Nitre za rok 2016
F. Adamovský26.05.2017
26.05.2017
Správa za vedeckovýskumnú činnosť na TF SPU v Nitre za rok 2015
30.05.201626.05.2017
Správa za vedeckovýskumnú činnosť na TF SPU v Nitre za rok 2014
24.06.2015
24.06.2015
Správa za vedeckovýskumnú činnosť na TF SPU v Nitre za rok 2013
10.04.2014
17.04.2015
Správa za vedeckovýskumnú činnosť na TF SPU v Nitre za rok 2008
31.03.2014
31.03.2014
Správa za vedeckovýskumnú činnosť na TF SPU v Nitre za rok 2009K. Kollárová
31.03.2014
31.03.2014
Správa za vedeckovýskumnú činnosť na TF SPU v Nitre za rok 2012
02.07.2013
02.07.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.