Priečinok Harmonogram zasadnutí

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Harmonogram zasadnutí .

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 1 z 1).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Harmonogram zasadnutí Vedeckej rady Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja ,Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v akademickom roku 2013/2014
K. Škriniarová
27.08.2013
11.09.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.