Priečinok Dokumenty TF SPU

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Dokumenty TF SPU.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 2 z 2).

Názov
KomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Usmernenie č. 01/2012 dekana Technickej fakulty SPU v Nitre týkajúce sa evidencie projektov v Informačnom a koordinačnom centre výskumu TF SPU v Nitre
14.12.2012
14.12.2012
Smernica 01/2012 Systém priameho merania a hodnotenia kvality v študijných programoch na TF SPU v Nitre
F. Adamovský
13.12.2012
13.12.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.