Priečinok Dokumenty a vnutorne predpisy

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Dokumenty a vnutorne predpisy.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

NázovKomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dodatok č. 1 k Štatútu FEŠRR SPU v Nitre
08.02.2016
08.02.2016
Štatút FEŠRR
13.12.2012
13.12.2012
Rokovací poriadok
13.12.2012
13.12.2012
Zásady volieb do AS SPU
13.12.2012
13.12.2012
Zásady volieb do AS FEŠRR
L. Gabríny
13.12.2012
13.12.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.