Priečinok 2008

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku 2008.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zápisnica z volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť
14.12.2012
14.12.2012
Voľby do študentskej časti Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre.
14.12.2012
14.12.2012
Voľby do študentskej časti AS SPU v Nitre a doplňujúce voľby do študentskej časti AS TF SPU v Nitre.
14.12.2012
14.12.2012
Zápisnica z doplňujúcich volieb do AS TF SPU v Nitre za študentskú časť
14.12.2012
14.12.2012
Zápisnica z doplňujúcich volieb do AS TF SPU v Nitre za študentskú časť
14.12.201214.12.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.