Priečinok 2010

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku 2010.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Zoznam kandidátov pre voľby do AS TF dňa 20. 9. 2010
14.12.2012
14.12.2012
Zoznam kandidatov
F. Adamovský14.12.2012
14.12.2012
Z á p i s n i c a z priebehu volieb do AS TF v zamestnaneckej časti AO
F. Adamovský
14.12.2012
14.12.2012
Zápisnica zo stretnutia LK AS SPU a zástupcov AS TF, konanej dňa 4. 10. 2010
14.12.2012
14.12.2012
OZNAM O KONANÍ VOLIEB AKADEMICKÉHO SENÁTU SPU V NITRE
F. Adamovský
14.12.2012
14.12.2012
POZVÁNKA
14.12.201214.12.2012
OZNAM O KONANÍ VOLIEB DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKEJ FAKULTY SPU V NITRE
F. Adamovský14.12.2012
14.12.2012
OZNAM O VÝSLEDKU VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA TECHNICKEJ FAKULTY SPU V NITRE NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2011 – 2015
F. Adamovský
14.12.2012
14.12.2012
OZNAM O VYHLÁSENÍ VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA TECHNICKEJ FAKULTY SPU V NITRE NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2011 – 2015F. Adamovský14.12.2012
14.12.2012
Doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za akademickú obec Technickej fakulty SPU v Nitre.
F. Adamovský
14.12.2012
14.12.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.