Priečinok Správy o vedecko-výskumnej činnosti

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Správy o vedecko-výskumnej činnosti.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 8 z 8).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti za rok 2013
I. Takáč30.04.2014
30.04.2014
Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti za rok 2012
27.09.2013
27.09.2013
Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti za rok 2011L. Gabríny
14.12.2012
14.12.2012
Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti za rok 2010
13.12.2011
13.12.2011
Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti za rok 2009I. Takáč13.12.201113.12.2011
Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti za rok 2008
I. Takáč13.12.201113.12.2011
Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti za rok 2007
13.12.2011
13.12.2011
Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti za rok 2006
13.12.201113.12.2011


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.