Folder Kvalita

Document tree
   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Kvalita.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 19).

1-10
11-19

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
DisplayAttachment
Akčný plán zlepšovania na SPU v Nitre vypracovaný na základe „ Spätnej správy z posúdenia na mieste podľa modelu CAF“
04/13/2018
04/13/2018
ŠTANDARDY A USMERNENIA NA ZABEZPEČOVANIE KVALITY V EURÓPSKOM PRIESTORE VYSOKOŠKOLSKÉHO VDELÁVANIA (ESG - 2015) APLIKOVANÉ NA PODMIENKY SPU V NITRE
M. Granátová04/13/201804/13/2018
POLITIKA KVALITY Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2018 a 2019
04/11/2018
04/13/2018
Indikátory výkonnosti pre kľúčové procesy nasmerované na plnenie stratégie SPU v Nitre
M. Granátová
04/11/2018
04/13/2018
Ciele kvality pre zlepšenie vysokoškolského vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na roky 2018 a 2019
04/11/2018
04/13/2018
Členovia Univerzitnej rady kvality na SPU v Nitre
M. Granátová
10/28/2013
11/02/2017
Samohodnotiaca správa CAF
M. Granátová02/10/2017
02/10/2017
Politika kvality 201505/10/201605/10/2016
Ciele kvality 2015-2016
05/10/2016
05/10/2016
Vnútorný systém kvality vypracovaný podľa STN EN ISO 9001:2009 na SPU v Nitre
06/12/201406/12/2014


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 3 of 3).

NameEnter folder
Vyhodnotenie dotazníkových ankiet
Zápisy
Uplatnenie absolventov