Folder Zverejňovanie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora

Document tree
   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Zverejňovanie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora.

The following table shows documents (0 - 0 of 0).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
DisplayAttachment
No suitable data found.

The following folder shows a list of subfolders (1 - 6 of 6).

Name
Enter folder
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Technická fakulta
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva