Folder Podprahové zákazky

   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Podprahové zákazky.

The following table shows documents (0 - 0 of 0).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
No suitable data found.

The following folder shows a list of subfolders (1 - 4 of 4).

Name
Enter folder
Dodávka výpočtovej techniky
Osobné motorové vozidlo pre 9 osôb
Automatický biochemický analyzátor
Biochemická charakteristika produktov