Priečinok Podprahové zákazky

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Podprahové zákazky.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 0 z 0).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 4 z 4).

Názov
Vstup do priečinka
Dodávka výpočtovej techniky
Osobné motorové vozidlo pre 9 osôb
Automatický biochemický analyzátor
Biochemická charakteristika produktov