Folder Stavebné práce

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Stavebné práce.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 40).

1-10
31-40

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
DisplayAttachment
Výkaz výmer pre zákazku Oprava laboratória pre Katedru mikrobiológie FBP SPU Nitra v pavilóne ZV. Baláž07/25/2017
07/25/2017
Oprava laboratória pre Katedru mikrobiológie FBP SPU Nitra v pavilóne Z
Výzva na predloženie ponuky.
07/25/2017
07/25/2017
Výzva na opravu dlažby spojovacieho mostíka pred Aulou SPU
Výzva na predloženie cenovej ponuky
05/12/2016
05/12/2016
Výmena netesných armatúr v strojovni a výmenníkovej stanici centrálnej kotolni v hlavnom areály SPU Nitra. VýzvaV. Baláž04/22/2016
04/22/2016
Úprava priestorov fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
04/05/2016
04/05/2016
Oprava odkvapových a komunikačných chodníkov FZKI SPU Nitra, Hospodárska 7
Výzva na predloženie ponuky.
12/07/2015
12/07/2015
Výmena 300 m vodovodného liatinového potrubia priemeru 125 mm v hlavnom areály SPUVýzva na predloženie ponukyV. Baláž
11/16/2015
11/16/2015
Oprava pretekajúcej strechy centrálnej kotolne SPU Nitra – časť chemickej úpravy vody.
Výzva na predloženie ponuky
V. Baláž
11/11/2015
11/11/2015
Oprava hydroizolačnej vrstvy FOSROC POLYUREA na tepelnej izolácii z peny Izoplen 05/55N strechy športovej haly SPU Nitra. Výzva na predloženie ponukyV. Baláž
11/11/2015
11/11/2015
Zameranie skutočného stavu - Spoločenské priestory ŠD Mladosť
Výzva na predloženie ponuky
10/29/2015
10/29/2015


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 40).

Name
Enter folder
Drevárske práce – výmena interiérového vybavenia a podlahy v zasadačke Katedry manažmentu
Maľovanie priestorov Katedry ekonomiky
Úprava priestorov starého archívu na kancelárie a sklad
Oprava omietok, maľby a nátery na 7.podl. N.Doba, SPU v Nitre
Oprava netesnosti rozvodu pary z Centrálnej kotolne (CK) do Výmenníkovej stanice (VS) pavilónu CH.
Oprava vonkajších schodov do ŠD Poľnohospodár SPU v Nitre
Oprava kuchynky na III.NP ŠD Poľnohospodár SPU v Nitre
Oprava sociálnych miestností v ŠD A. Bernoláka časť Nová Doba SPU v Nitre
Rekonštrukcia obslužných priestorov budovy Katedry špeciálnej zootechniky – sekcia koní.
Náhrada predizolovaného potrubia