Folder Služby - do 10 000 € bez DPH

   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Služby - do 10 000 € bez DPH.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 99).

1-10 11-20 41-50
...

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Výzva
Oprava chladiarne
10/15/2018
10/19/2018
výzva na predloženie - zabezpečenie odbornej tematickej študijnej cesty do Číny a Japonska
07/20/2017
07/20/2017
Revízia bezpeč. projektu a bezpeč. politík s podporouRevízia Bezpečnostného projektu a...P. Škrovina07/04/2017
07/04/2017
služba-Zhodnotenie turistického potenciálu regiónu ako podklad do správy „Zhodnotenie turistického potenciálu hraničného regiónu Východné Slovensko-Zakarpatská Ukrajina.“
E. Kompasová
04/05/2017
04/05/2017
Služby na nákup biolog.materiálu
04/05/2016
04/05/2016
Zabezpečenie odbornej exkurzie do Anglicka02/23/2016
02/23/2016
grafický návrh a tlač obalu CD a grafický návrh knihy EU Land Policy - Pathway towards Sustainable Europe
výzva 2M. Bédiová02/18/2016
02/18/2016
Grafický návrh a tlač obalu CD a grafický návrh knihy EU Land Policy- Pathway towards Sustainable EuropeVýzvaG. Palšová
02/03/2016
02/03/2016
Poistenie hnuteľného majetku - vysvetlenie 2
vysvetlenie
02/01/2016
02/02/2016
Poistenie hnuteľného majetku - vysvetlenie
vysvetlenie01/29/2016
01/29/2016


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 29).

Name
Enter folder
Chemické čistenie výmenníkov
Projekt Hospodárska 7
Tlačiarenské služby pre projekt Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí, ITMS kód projektu: 26220220115
Letenky - Bankok
Nastavenie a výmena VZT
Zabezpečenie VO - výmena okien v projekte 5.1.5.
Sťahovanie strojov zámočníckej a stolárskej dielne
Oprava výmenníka
Letenky - Rio de Janiero
OPONICE - projektová dokumentácia