Priečinok Služby - do 10 000 € bez DPH

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Služby - do 10 000 € bez DPH.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 99).

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ...

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
VýzvaOprava chladiarneJ. Chňapková15.10.201819.10.2018
výzva na predloženie - zabezpečenie odbornej tematickej študijnej cesty do Číny a JaponskaS. Rábeková20.07.201720.07.2017
Revízia bezpeč. projektu a bezpeč. politík s podporouRevízia Bezpečnostného projektu a...P. Škrovina04.07.201704.07.2017
služba-Zhodnotenie turistického potenciálu regiónu ako podklad do správy „Zhodnotenie turistického potenciálu hraničného regiónu Východné Slovensko-Zakarpatská Ukrajina.“E. Kompasová05.04.201705.04.2017
Služby na nákup biolog.materiáluI. Vollmannová05.04.201605.04.2016
Zabezpečenie odbornej exkurzie do AnglickaS. Rábeková23.02.201623.02.2016
grafický návrh a tlač obalu CD a grafický návrh knihy EU Land Policy - Pathway towards Sustainable Europevýzva 2M. Bédiová18.02.201618.02.2016
Grafický návrh a tlač obalu CD a grafický návrh knihy EU Land Policy- Pathway towards Sustainable EuropeVýzvaG. Palšová03.02.201603.02.2016
Poistenie hnuteľného majetku - vysvetlenie 2vysvetlenieI. Kružlíková01.02.201602.02.2016
Poistenie hnuteľného majetku - vysvetlenievysvetlenieI. Kružlíková29.01.201629.01.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 10 z 29).

NázovVstup do priečinka
Chemické čistenie výmenníkov
Projekt Hospodárska 7
Tlačiarenské služby pre projekt Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí, ITMS kód projektu: 26220220115
Letenky - Bankok
Nastavenie a výmena VZT
Zabezpečenie VO - výmena okien v projekte 5.1.5.
Sťahovanie strojov zámočníckej a stolárskej dielne
Oprava výmenníka
Letenky - Rio de Janiero
OPONICE - projektová dokumentácia