Priečinok Služby - do 10 000 € bez DPH

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Služby - do 10 000 € bez DPH.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 99).

1-10
11-20 41-50 ...

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Výzva
Oprava chladiarne15.10.201819.10.2018
výzva na predloženie - zabezpečenie odbornej tematickej študijnej cesty do Číny a Japonska
20.07.2017
20.07.2017
Revízia bezpeč. projektu a bezpeč. politík s podporou
Revízia Bezpečnostného projektu a...
04.07.2017
04.07.2017
služba-Zhodnotenie turistického potenciálu regiónu ako podklad do správy „Zhodnotenie turistického potenciálu hraničného regiónu Východné Slovensko-Zakarpatská Ukrajina.“
E. Kompasová05.04.201705.04.2017
Služby na nákup biolog.materiálu
05.04.2016
05.04.2016
Zabezpečenie odbornej exkurzie do Anglicka
23.02.2016
23.02.2016
grafický návrh a tlač obalu CD a grafický návrh knihy EU Land Policy - Pathway towards Sustainable Europe
výzva 2
M. Bédiová
18.02.2016
18.02.2016
Grafický návrh a tlač obalu CD a grafický návrh knihy EU Land Policy- Pathway towards Sustainable EuropeVýzva
03.02.2016
03.02.2016
Poistenie hnuteľného majetku - vysvetlenie 2
vysvetlenie
I. Kružlíková
01.02.2016
02.02.2016
Poistenie hnuteľného majetku - vysvetlenie
vysvetlenieI. Kružlíková29.01.201629.01.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 10 z 29).

Názov
Vstup do priečinka
Chemické čistenie výmenníkov
Projekt Hospodárska 7
Tlačiarenské služby pre projekt Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí, ITMS kód projektu: 26220220115
Letenky - Bankok
Nastavenie a výmena VZT
Zabezpečenie VO - výmena okien v projekte 5.1.5.
Sťahovanie strojov zámočníckej a stolárskej dielne
Oprava výmenníka
Letenky - Rio de Janiero
OPONICE - projektová dokumentácia