Složka Služby - nad 10 000 € bez DPH

   
Zobrazení dokumentů

Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Služby - nad 10 000 € bez DPH.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 10).

Název
Komentář
Vložil
Datum dokumentu
Modifikace
Zobrazit
Příloha
Výroba populárno-vedeckej publikácie pre AgroBioTech06.08.2015
06.08.2015
AgroBioTech - ochrana duševného vlastníctvaE. Kolníková
30.07.2015
30.07.2015
Výroba vedecko-populárneho audiovizuálneho dokumentárneho filmu pre AgroBioTech
22.07.2015
22.07.2015
Záručný servis výťahov v ŠD Mladosť07.07.201507.07.2015
Výroba tepelnej energie z vlhkej biomasy – štúdieI. Kružlíková23.01.2015
23.01.2015
Grafické spracovanie a sadzba podkladov pre tlač časopisu Agrochémia06.11.2014
06.11.2014
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre zamestnancov a doktorandov FZKI SPU v Nitre
I. Kružlíková21.08.2014
21.08.2014
Pavilón V - vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
14.02.2014
14.02.2014
Podporné služby pri realizácii projektu Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech
28.01.2014
28.01.2014
Pavilón V - architektonická štúdia
19.12.2013
19.12.2013


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   
včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 10 z 11).

Název
Vstup do složky
Zabezpečenie leteniek
Realizačná projektová dokumentácia – Výmena okien pavilónov E,T,P,CH ,AULA
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie pre pavilón V
Výroba a dodávka talárov a čiapok pre študentov SPU v Nitre
Pracovná zdravotná služba pre SPU v Nitre – 2. kategórie rizika
Odborné služby pri implementácii projektu „Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Ubytovacie a stravovacie služby pre vzdelávacie kurzy
Zabezpečenie exkurzií pre študentov v rámci projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dopravné služby
Zabezpečenie jazykových kurzov