Folder Služby - nad 10 000 € bez DPH

Document tree   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Služby - nad 10 000 € bez DPH.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 10).

Name
CommentsEntered byDocument dateModifications
Display
Attachment
Výroba populárno-vedeckej publikácie pre AgroBioTech
08/06/2015
08/06/2015
AgroBioTech - ochrana duševného vlastníctva
E. Kolníková07/30/201507/30/2015
Výroba vedecko-populárneho audiovizuálneho dokumentárneho filmu pre AgroBioTech
07/22/2015
07/22/2015
Záručný servis výťahov v ŠD Mladosť
E. Kolníková07/07/201507/07/2015
Výroba tepelnej energie z vlhkej biomasy – štúdieI. Kružlíková01/23/201501/23/2015
Grafické spracovanie a sadzba podkladov pre tlač časopisu AgrochémiaO. Roháčiková11/06/2014
11/06/2014
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre zamestnancov a doktorandov FZKI SPU v Nitre
I. Kružlíková08/21/201408/21/2014
Pavilón V - vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
O. Roháčiková
02/14/2014
02/14/2014
Podporné služby pri realizácii projektu Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech
E. Kolníková01/28/2014
01/28/2014
Pavilón V - architektonická štúdia
E. Kolníková12/19/2013
12/19/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 11).

Name
Enter folder
Zabezpečenie leteniek
Realizačná projektová dokumentácia – Výmena okien pavilónov E,T,P,CH ,AULA
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie pre pavilón V
Výroba a dodávka talárov a čiapok pre študentov SPU v Nitre
Pracovná zdravotná služba pre SPU v Nitre – 2. kategórie rizika
Odborné služby pri implementácii projektu „Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Ubytovacie a stravovacie služby pre vzdelávacie kurzy
Zabezpečenie exkurzií pre študentov v rámci projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dopravné služby
Zabezpečenie jazykových kurzov