Priečinok Služby - nad 10 000 € bez DPH

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Služby - nad 10 000 € bez DPH.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 10).

NázovKomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziťPríloha
Výroba populárno-vedeckej publikácie pre AgroBioTechE. Kolníková06.08.201506.08.2015
AgroBioTech - ochrana duševného vlastníctvaE. Kolníková30.07.201530.07.2015
Výroba vedecko-populárneho audiovizuálneho dokumentárneho filmu pre AgroBioTechE. Kolníková22.07.201522.07.2015
Záručný servis výťahov v ŠD MladosťE. Kolníková07.07.201507.07.2015
Výroba tepelnej energie z vlhkej biomasy – štúdieI. Kružlíková23.01.201523.01.2015
Grafické spracovanie a sadzba podkladov pre tlač časopisu AgrochémiaO. Roháčiková06.11.201406.11.2014
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre zamestnancov a doktorandov FZKI SPU v NitreI. Kružlíková21.08.201421.08.2014
Pavilón V - vypracovanie projektu pre stavebné povolenieO. Roháčiková14.02.201414.02.2014
Podporné služby pri realizácii projektu Vybudovanie výskumného centra AgroBioTechE. Kolníková28.01.201428.01.2014
Pavilón V - architektonická štúdiaE. Kolníková19.12.201319.12.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 10 z 11).

NázovVstup do priečinka
Zabezpečenie leteniek
Realizačná projektová dokumentácia – Výmena okien pavilónov E,T,P,CH ,AULA
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie pre pavilón V
Výroba a dodávka talárov a čiapok pre študentov SPU v Nitre
Pracovná zdravotná služba pre SPU v Nitre – 2. kategórie rizika
Odborné služby pri implementácii projektu „Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Ubytovacie a stravovacie služby pre vzdelávacie kurzy
Zabezpečenie exkurzií pre študentov v rámci projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dopravné služby
Zabezpečenie jazykových kurzov