Priečinok Katedra udržateľného rozvoja

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Katedra udržateľného rozvoja.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 9 z 9).

NázovKomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Statistika za rok 2012K. Škriniarová19.08.2013
19.08.2013
Bielek publi. cinnost
19.08.2013
19.08.2013
Demo publi.cinnost
19.08.2013
19.08.2013
Feher publi. cinnost
K. Škriniarová
19.08.2013
19.08.2013
Halmova publi. cinnost
19.08.2013
19.08.2013
Hauptvogl publ. cinnost
K. Škriniarová
19.08.2013
19.08.2013
Prcik publik. cinnost
19.08.201319.08.2013
Otepka publik. cinnost
K. Škriniarová19.08.201319.08.2013
2. cirkulár Konferencia
19.08.2013
19.08.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.