Folder SPU/NZ/26/2013 - Dodávka tovarov informačno-komunikačných technológií (IKT)

Document tree
   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder SPU/NZ/26/2013 - Dodávka tovarov informačno-komunikačných technológií (IKT).

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 7 of 7).

Name
Comments
Entered by
Document date
ModificationsDisplay
Attachment
Doplnenie a úprava súťažných podkladov
I. Kružlíková
10/17/2013
10/17/2013
Otváranie časti ponúk "Ostatné"Informácia podľa § 41 ods. 1I. Kružlíková10/30/201310/30/2013
Súťažné podklady
09/11/2013
09/11/2013
Súťažné podklady - úpravavo verzii upravenej a doplnenej n...I. Kružlíková10/24/201310/24/2013
Vysvetlenie súťažných podkladov
I. Kružlíková
10/03/2013
10/03/2013
Vysvetlenie súťažných podkladov 2
I. Kružlíková10/24/2013
10/24/2013
Vysvetlenie súťažných podkladov 3
10/25/2013
10/25/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.